Delirium er en tilstand som innebærer desorientering, oppmerksomhetssvikt, psykomotoriske forstyrrelser og søvnforstyrrelser. Delirium oppstår akutt, og rammer mange eldre pasienter med alvorlig aortastenose som får satt inn ny hjerteklaff. TAVI (transkateter aortaklaffimplantasjon) er en relativt ny behandlingsmetode, hvor en ny hjerteklaff føres inn ved hjelp av et kateter. En studie gjennomført ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus viser at denne metoden kan redusere risikoen for delirium sammenlignet med tradisjonell hjerteklaffkirurgi for personer over 80 år.

Forskerne evaluerte data fra 143 pasienter, hvorav 65 hadde fått TAVI. Pasientene ble undersøkt for delirium hver dag i løpet av de fem første dagene etter behandlingen. TAVI gjennomføres først og fremst når det anses å være høy risiko for komplikasjoner ved kirurgi, og også i denne studien var pasientene i TAVI-gruppa eldre og sykere før inngrepet enn de som ble operert med tradisjonell hjerteklaffkirurgi. Likevel var andelen som opplevde delirium signifikant lavere blant TAVI-pasientene (44 %) sammenlignet med kirurgigruppa (66 %).

Videre var risikoen for delirium lav i TAVI-gruppa dersom man ikke opplevde slik akutt forvirring allerede den første dagen etter behandling. Blant pasientene som gjennomgikk kirurgi var ikke risikoen tilsvarende redusert etter dag 1. Svekket kognitiv funksjon i forkant av behandlingen viste seg å være den viktigste risikofaktoren for delirium etter innsetting av ny hjerteklaff.

 

Leave a reply