Hvilke helsekonsekvenser har delirium (akutt forvirring) etter aortastenosebehandling?

Eldre som opplevde akutt forvirring i dagene etter at de fikk innsatt en ny aortaklaff hadde redusert funksjonsnivå én måned etter behandlingen. Et halvt år senere påvirket derimot ikke slik delirium pasientenes funksjonsevne i særlig grad.