Delirium er relativt vanlig etter innsetting av ny aortaklaff hos eldre, og innebærer desorientering, oppmerksomhetssvikt, psykomotoriske forstyrrelser og søvnforstyrrelser. Tidligere publiserte resultater fra CARDELIR-studien ved Haukeland universitetssykehus indikerte nylig at delirium ikke kan predikere funksjonsevnen til eldre med aortastenose et halvt år etter at de har fått ny aortaklaff. Nå knytter en ny artikkel fra studien imidlertid delirium til økt risiko for tidlig død eller nye sykehusinnleggelser på kort sikt.

– Seks av de åtte pasientene som døde innen et halvt år hadde fått delirium de første dagene etter inngrepet. Analysene våre viste også at sannsynligheten for å dø eller blir lagt inn på sykehuset på nytt i løpet av de første to månedene var nesten tre ganger høyere for pasienter med delirium enn for pasienter uten delirium. Etter dette minket forskjellen, sier førsteforfatter Leslie Eide, som tidligere i høst disputerte for sin doktorgrad basert på CARDELIR-studien.

Alvorlig komplikasjon

Alle de 136 deltakerne i studien var eldre enn 80 år, og fikk enten satt inn ny hjerteklaff kirurgisk eller via det kateterbaserte inngrepet TAVI. Totalt fikk 56 % av de 136 pasientene i studien delirium i løpet av de første fem dagene etter inngrepet. 30 av pasientene i studien ble lagt inn på sykehus på nytt i løpet av den første måneden etter inngrepet. 80 % av disse hadde hatt delirium. Av de 58 pasientene som ble lagt inn innen seks måneder hadde 64 % hatt delirium.

Tidligere har forskerne vist at TAVI var koblet til redusert risiko for delirium hos de samme pasientene. Koblingen mellom delirium og økt risiko for reinnleggelse og død gjaldt imidlertid uavhengig av operasjonsmetode. Forskerne justerte også analysene sine for alder og kjønn, i tillegg til funksjonsevne og samsykelighet før operasjonen, uten at disse faktorene forklarte resultatet.

– Vår prospektive studie viser at delirium er en alvorlig komplikasjon som forutsier reinnleggelser og død blant pasienter eldre enn 80 år som får ny aortaklaff. Det gjenstår å se om delirium er en årsak i seg selv, eller om de pasientene som får delirium er mer sårbare enn resten i utgangspunktet. Uansett tyder våre resultater på at det er behov for behandlingsstrategier som reduserer risikoen for delirium etter innsetting av ny aortaklaff hos eldre, sier Eide.

LES OGSÅ:

Hvilke helsekonsekvenser har delirium (akutt forvirring) etter aortastenosebehandling?

Færre får delirium (akutt forvirring) med ny aortastenosebehandling

Leave a reply