I dag disputerer tannlege og stipendiat Hiba Mohamed Hassan Mohamedali for sin doktorgrad om tannhelsen til barn med medfødt hjertefeil i hjemlandet Sudan. I Sudan er det svært få tannleger i forhold til folketallet, og barn har begrenset tilgang til tannhelsetjenester. De tre studiene i avhandlingen tyder alle på at barn med hjertefeil har dårligere munnhygiene og oral helse enn barn født uten hjertefeil. Forskerne anser funnene som bekymringsfulle, ettersom dårlig tannhelse potensielt kan føre til infeksiøs endokarditt, en bakterieinfeksjon i årehinnen som kler innsiden av hjertet og hjerteklaffene.

Mer hull

Den første studien undersøkte forekomsten av plakk, gingivitt (tannkjøttbetennelse) og karies (hull i tennene) hos 111 barn med hjertefeil fra hovedstaden Khartoum, og sammenlignet denne med 182 hjertefriske barn fra samme område. Nesten alle barna i studien hadde synlig plakk på ei eller flere tenner, men barna med hjertefeil hadde i gjennomsnitt flere steder med plakk enn barna uten hjertefeil. Det samme gjaldt antall steder med betennelse i tannkjøttet.

Omtrent to tredeler av barna med hjertefeil i aldersgruppa 3–7 år hadde ett eller flere hull i tennene. I snitt hadde de 3,7 hull hver, mens like gamle barn uten hjertefeil hadde 2,3 hull. Eldre barn mellom 8 og 12 år, som hadde mistet melketennene og fått permanente tenner, hadde også gjennomsnittlig flere hull hvis de hadde hjertefeil. Halvparten av barna med hjertefeil i denne aldersgruppa hadde hull, i gjennomsnitt 1,3. Ingen av barna med hjertefeil hadde fått tettet hullene, og det var også svært uvanlig blant hjertefriske barn.

Mindre tannpuss

Den andre artikkelen tar for seg bakgrunnsfaktorer som kan forklare den dårlige orale helsa til barna med hjertefeil. Forskerne intervjuet barnas foresatte, og fant ut at mer enn 20 % av barna med hjertefeil ikke pusset tennene regelmessig. De brukte også sjeldnere fluortannkrem enn barn uten hjertefeil. 80 % av barna med hjertefeil hadde aldri vært hos tannlege, og kunnskapen om hull i tennene var dessuten lavere blant foresatte med hjertesyke barn enn blant foresatte med hjertefriske barn. Men også etter statistisk justering for forskjeller mellom de to gruppene var risikoen for hull og gingivitt økt hos barn med medfødt hjertefeil.

Studien viste også mer enn fem ganger høyere forekomst av hull i tennene blant hjertesyke barn som sjelden pusset dem enn blant barn som pusset dem ofte. De som benyttet fluortannkrem hadde overraskende nok høyere sannsynlighet for å ha hull i tennene enn de som ikke brukt slik tannkrem. Eldre barn med hjertefeil hadde dårligere tannhygiene enn yngre barn med hjertefeil, og barn som hadde mødre med lav utdanning hadde dårligere tannhygiene enn dersom mødrene hadde høyere utdanning.

Og flere farlige bakterier

Den tredje artikkelen ble publisert i forrige uke, og fokuserer på bakterier i munnhulen til 80 barn med og 80 barn uten medfødt hjertefeil. Nivåene av bakterier av typen Streptococcus mutans var signifikant høyere hos barna med hjertefeil, og forskerne fant også høyere forekomst av andre bakterier som kan forårsake hull og tannkjøttbetennelse både hos hjertesyke barn med melketenner og permanente tenner. Nivåene av flere av disse bakteriene hang dessuten signfikant sammen med både karies og gingivitt hos de hjertesyke barna. To av bakteriene, Streptococcus mutans og Porphyromonas gingivalis, er også kjent for å forårsake infektiøs endokarditt og andre systemiske komplikasjoner hos hjertesyke barn.

Forskerne konkluderer med at det er stort behov for å informere foreldre og foresatte om at barn født med feil på hjertet har økt risiko for oral sykdom, og at det trengs økt oppmerksomhet om bedre tannhelsetilbud for denne utsatte gruppa sudanske barn.

Leave a reply