Et pulsoksymeter kan festes på fingeren, og beregner kontinuerlig metningen av oksygen i blodårer like under hudoverflaten ved hjelp av infrarødt lys. En detektor registrerer bølgelengdene på lyset som blir reflektert, og respiratoriske variasjoner i bølgehøyden (amplituden) kan benyttes for å forutsi hvordan en pasient vil respondere på et væskestøt under en operasjon som krever kontinuerlig tilførsel av væske i små doser.

I en tidligere studie undersøkte forskere i Oslo hvor godt ulike ikke-invasive metoder kunne forutsi væskeresponsen for pasienter som gjennomgår en operasjon for aortastenose. Blant annet ble to ulike pulsoksymetere benyttet, og nå har forskerne sett på hvor godt de respiratoriske variasjonene i amplituden samsvarer mellom de to apparatene, henholdsvis Nellcor og Masimo.

Til sammen analyserte forskerne målinger av 38 pasienter som fikk innsatt ny aortaklaff og/eller gjennomgikk en koronar-bypass-operasjon. Funnene viste dårlig samsvar mellom bølgehøydevariasjonene fra de to pulsoksymetrene, og indikerer at de to apparatene ikke kan brukes om hverandre når man skal kalkulere denne variabelen.

Les også: Aortastenose: Hvordan redusere risikoen ved operasjon?

Leave a reply