Onsdag 24. januar disputerer Bernt Harald Helleberg for sin doktorgrad ved NTNU.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Det er sterk sammenheng mellom tidlig nevrologisk forverring etter akutt hjerneslag og funksjonsevne tre måneder etter slaget.
  2. Selv forbigående nevrologisk forverring er koblet til dårligere prognose.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Trondheim Early Neurological Deterioration Study inkluderer 368 pasienter med akutt iskemisk hjerneslag. Studien har en rekke mål, men ser hovedsaklig på sammenhengen mellom tidlig nevrologisk forverring og funksjonsstatus tre måneder etter hjerneslaget. I tillegg ønsker forskerne å identifisere faktorer og mekanismer som er knyttet til slik forverring, og å sammenligne definisjonen på nevrologisk forverring i Scandinavian Stroke Scale med definisjonen i den mest brukte skalaen fra amerikanske National Institutes of Health.

(2) Utfallsstudien ble publisert i 2016. Resultatene viser at risikoen for å dø eller være avhengig av hjelp tre måneder etter et akutt iskemisk hjerneslag var 34 ganger høyere for pasienter som hadde nevrologisk forverring tre døgn etter slaget. Kun tre av disse 51 pasientene overlevde perioden uten moderat til alvorlig funksjonshemming. Også for de 28 % av pasientene som kun hadde forbigående episoder med forverring var risikoen doblet sammenlignet med stabile pasienter. Forskerne mener at man kan innlede effektiv behandling på et tidlig tidspunkt dersom man oppdager nevrologisk forverring på et tidlig tidspunkt. I studien evaluerte de den nevrologiske funksjonen til hver pasient 12 ganger i løpet av de første 72 timene på Slagenheten.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak i 2014:

Selv forbigående nevrologisk forverring gir dårligere prognose ved hjerneslag

Leave a reply