Redusert livskvalitet etter blodpropp i beinet

Både sammenlignet med vennene sine og normalbefolkningen scoret pasienter som hadde hatt blodpropp i beinet langt lavere på et spørreskjema om helserelatert livskvalitet.