– Spesielt blodpropp-pasientene med fedme eller posttrombotisk syndrom hadde redusert livskvalitet, forklarer førsteforfatter Kristin Kornelia Utne ved Sykehuset Østfold. Posttrombotisk syndrom rammer opptil halvparten av de som får dyp venetrombose, og kan føre til kronisk utmattelse, hevelser og smerte i beinet som er rammet.

Smerter og ubehag

Studien til Utne og kollegene inkluderer 254 pasienter med dyp venetrombose, altså blodpropp i en av de store årene som fører blod tilbake til hjertet. Pasientene ble behandlet på Sykehuset Østfold mellom 2004 og 2014. De svarte på to ulike spørreskjemaer om den helserelaterte livskvaliteten sin, og de fikk også 122 jevngamle venner eller familiemedlemmer uten blodpropp til å svare på det av skjemaene som ikke var laget spesifikt for pasienter.

– Mer enn 60 % av pasientene klaget på smerter eller ubehag, og nesten 30 % hadde angst eller depresjon. Dermed var disse tilstandene omtrent dobbelt så vanlige som blant vennene deres, sier Utne. Også innenfor kategoriene mobilitet og dagligdagse aktiviteter rapporterte pasientene lavere helserelatert livskvalitet. Forskerne sammenlignet videre med normalverdier for helserelatert livskvalitet i den danske befolkningen, og både kvinner og menn med blodpropp kom dårligere ut enn en gjennomsnittlig danske med samme kjønn og alder.

Kan forebygges

Deltakerne ble undersøkt for posttrombotisk syndrom på et oppfølgingsbesøk på sykehuset. Det viste seg at posttrombotisk syndrom og fedme var de to faktorene som uavhengig av andre variabler kunne forutsi dårligere helserelatert livskvalitet hos blodpropp-pasientene.

– Funnene våre understreker derfor hvor viktig det er å forebygge og behandle posttrombotisk syndrom og fedme hos pasienter med dyp venetrombose, sier Utne.

Leave a reply