Torsdag 22. mars disputerte Ieva Martinaityte for sin doktorgrad ved UiT Norges arktiske universitet.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. C-allelen av rs7968585-genet øker risikoen for hjerteinfarkt med 14 %.
  2. Samme genvariant øker risikoen for diabetes type 2 med 25 %.
  3. C-allelen har negativ påvirkning på risikoen uavhengig av om en person har høye eller lave D-vitaminnivåer.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Genetiske forskjeller i reseptoren som D-vitamin binder seg til i kroppen kan spille inn på risikoen for hjerteinfarkt og diabetes. Personer som har en C-allelen av rs7968585-genet har 25 % høyere risiko for å få type 2-diabetes og 14 % høyere risiko for hjerteinfarkt enn de som har den mer vanlige T-allelen, ifølge den ene artikkelen til Martinaityte og kollegene. Analysene inkluderte nærmere 8500 deltakere fra den fjerde Tromsøundersøkelsen (1994–1995), deriblant drøyt 1000 som fikk diabetes og 2287 som fikk hjerteinfarkt innen utgangen av 2011. Studien tyder også på at C-allelen har negativ påvirkning på risikoen for hjerteinfarkt og diabetes uavhengig av om en person har god eller dårlig D-vitaminstatus.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak i 2016:

Reseptorer for vitamin D påvirker risikoen for diabetes og hjerteinfarkt

(2/3) De øvrige studiene i doktorgraden tar for seg D-vitaminstatus i kroppen ett år etter at man har sluttet å ta D-vitamin i tilskuddsform, og effekten av D-vitaminreseptoren på beintetthet.

Leave a reply