Utilstrekkelige nivåer av vitamin D er utbredt i Norge, spesielt i vinterhalvåret når vi ikke får D-vitamin fra sola. I flere studier har lave D-vitaminnivåer blodet blitt assosiert med insulinresistens og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Assosiasjoner fra observasjonsstudier kan imidlertid skyldes faktorer det ikke er tatt høyde for i studiene, slik at det ikke nødvendigvis er slik at D-vitaminmangel i seg selv forårsaker høyere blodsukker, høyt blodtrykk og dårligere kolesterolprofil. I en studie som nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Diabetes Care, undersøkte forskere i Tromsø om de kunne finne en årsakssammenheng mellom D-vitaminstatus og ulike risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.

511 personer som stod i fare for å utvikle diabetes type 2 ble tilfeldig fordelt i to grupper. Mens den ene gruppa fikk placebopiller, fikk den andre gruppa høye doser med D3-vitamin-tilskudd tilsvarende 20.000 IU hver uke i et helt år. Dette tilsvarer 500 mikrogram, eller omtrent den samme mengden D-vitamin man få gjennom 25 spiseskjeer med tran.

Etter et år hadde D-vitaminnivåene i blodet nesten doblet seg i intervensjonsgruppa, mens de knapt nok hadde steget i placebogruppa. Likevel var det ingen forskjeller mellom gruppene når det gjaldt glukosemetabolisme, insulinfølsomhet, blodtrykk eller betennelsesmarkøren C-reaktivt protein. Vitamin D-gruppa hadde redusert LDL-kolesterolet sitt noe, men ettersom også HDL-kolesterolet var redusert var det ikke grunnlag for å si at kolesterolprofilen var forbedret.

Forskerne konkluderte med at tilskudd av høye doser D3-vitamin ikke fører til bedre blodsukkerkontroll eller reduserer risikofaktorer for hjerte- og karsykdom for personer med glukoseintoleranse eller forhøyet fastende blodsukker.

Les også: D-vitaminstatus uten betydning for forverring av koronarsykdom

Leave a reply