Kolesterol: Hjerte- og karsykdommer

Cytokiner er signalmolekyler som formidler signaler mellom celler i kroppen. Mange av cytokinene er pro-inflammatoriske, og nivåene er knyttet til åreforkalkning og hjerte- og karsykdom. Cytokiner produserer i mange typer celler, men cytokiner som frigjøres fra endotelcellene i blodåreveggen og fra hvite blodlegemer er spesielt relevant med tanke på hjerte- og karsykdom. Alle cytokiner aktiverer en tilhørende reseptor på celleoverflaten, noe som innleder til en kaskade av signaler inne i cellen. Signalene fra cytokinene har effekt på andre celler, og bidrar blant annet i genregulering, produksjon av andre cytokiner, og til å øke nivåene av reseptorer for andre typer molekyler. Cytokinene deles inn i flere familier, og betennelsesstoffer i alle disse undergruppene kan ha betydning for hjerte- og karrelatert inflammasjon.

 

Interleukiner produseres for en stor del av hvite blodceller og endotelceller i blodåreveggen. Noen av dem klassifiseres også som lymfokiner, ettersom de produseres i lymfocytter og medierer en immunrespons. Det eksisterer mer enn 30 ulike interleukiner, og nivåene av mange av dem utløser betennelsesresponser som over tid kan promotere åreforkalkning, destabilisere plakk og bidra til utvikling av koronar hjertesykdom. Blant de mest relevante er interleukin-6, som skilles ut fra hvite blodlegemer og fettceller og øker nivåene av C-reaktivt protein i blodet, men også interleukin-1β, interleukin-8, interleukin-12, interleukin-17interleukin-18 og interleukin-23 er koblet til hjerte- og karsykdom. Interleukin-10 ser derimot ut til å ha egenskaper som demper inflammasjon og beskytter mot åreforkalkning.

 

Kjemokiner er mindre cytokiner som tiltrekker seg og aktiverer leukocytter, og som blant annet kan bidra til at stoffer transporteres inn og øker betennelse og plakkdannelse i blodåreveggen. De omtrent 50 kjemokinene deles i fire undergrupper. MCP-1 (CCL2) i CC-familien er trolig det kjemokinet som er tettest forbundet med betennelsestilstander i hjertemuskelcellene og utvikling av åreforkalkning, men i den samme undergruppa er også blant annet RANTES (CCL5), eotaxin-1, -2 og -3 (CCL11, CCL24 og CCL26), CCL19 og CCL21 koblet til hjerte- og karsykdom i ulike studier. Det samme gjelder mange kjemokiner i CXC-familien, deriblant CXCL1, CXCL2, CXCL5, CXCL8 (interleukin-8), CXCL9, CXCL10 (IP-10) og CXCL16. CXCL13 kan derimot ha anti-inflammatoriske egenskaper som bremser plakkdannelse. Også nivåene av kjemokinet fractalkine (CX3C1) i CX3C-familien har relevans for hjerte- og karsykdom.

 

Av tumornekrosefaktorer er særlig TNF (også kalt TNF-α) tett forbundet med åreforkalkning og hjerte- og karsykdom i en rekke studier. Også CD40L er et hjerte- og karrelevant betennelsesstoff i denne familien, som totalt består av 19 cytokiner som kan forårsake programmert celledød.

 

Ei fjerde gruppe av kjemokiner kalles interferoner. Av disse er interferon-γ, som aktiveres av interleukin-12, en nøkkelfaktor i utviklingen av åreforkalkning.


Artikler om Cytokiner:


Redusert variasjon i hjerterytmen ved juvenil dermatomyositt

Publisert: - Postet i: Center for Heart Failure Research, Disease Mechanisms of Heart Failure, Hjerteblogg, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning - Merket med emne: , , , ,

Unge med hud- og muskelsykdommen juvenil dermatomyositt har redusert hjertefunksjon, og nå viser en studie at svekkelsene henger sammen med at pasientene også har mindre variasjon i hjerterytmen enn det som er normalt.

Les hele artikkelen

Forverret diastolisk hjertesvikt ved vedvarende betennelsesaktivering

Publisert: - Postet i: Center for Heart Failure Research, Hjerteblogg, Institutt for indremedisinsk forskning, K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning - Merket med emne: , ,

Vedvarende stimuli som aktiverer toll-lik reseptor 9 økte den systemiske betennelsen og førte til forverring av sykdommen og økt risiko for tidlig død hos mus med diastolisk hjertesvikt.

Les hele artikkelen