Hjerteinfarkt er en konsekvens av at ustabilt plakk i hjertets blodårer sprekker. Kjemokiner er betennelsesstoffer som både kan bidra til åreforkalkning og til at forkalkningene destabiliseres. Nå viser resultater fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag at friske personer med høye blodnivåer av et kjemokin som heter CXCL16 har ca. 50 % økt risiko for å få hjerteinfarkt, uavhengig av andre kjente risikofaktorer.

Den andre helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT2) ble gjennomført mellom 1995 og 1997, og blodprøver av 58 761 HUNT2-deltakere uten tidligere hjerteinfarkt, angina eller hjerneslag ble brukt som utgangspunkt for denne nye studien. CXCL16-nivåene i blodet til 1587 deltakere som ble rammet av akutt hjerteinfarkt innen 2008 ble sammenlignet med nivåene hos 3959 deltakere som ikke hadde fått hjerteinfarkt. Denne kontrollgruppa ble valgt ut på bakgrunn av at de hadde samme sammensetning av kjønn og alder som hjerteinfarktgruppa.

De gjennomsnittlige CXCL16-nivåene var signifikant høyere i blodprøvene fra deltakerne som senere fikk hjerteinfarkt, men forskjellen fra kontrollgruppa var nokså liten. Imidlertid hadde den fjerdedelen av deltakerne som hadde høyest CXCL16-nivåer doblet risiko for å få hjerteinfarkt sammenlignet med den fjerdedelen som hadde lavest nivåer. En del av forskjellene skyldtes at høyere nivåer også var forbundet med røykinghøyere blodtrykk og dårligere kolesterolprofil, men etter justeringer for disse og andre etablerte risikofaktorer for hjerteinfarkt var fortsatt risikoen økt med 46 %. Også deltakerne i de to midterste fjerdedelene av CXCL16-nivåer hadde høyere risiko for hjerteinfarkt enn fjerdedelen med lavest nivåer.

I tillegg til oppløst i blodet finnes også CXCL16 i membranbundet form. Aktivering av andre betennelsesstoffer fører til at mer membranbundet CXCL16 spaltes og at nivåene av løselig CXCL16 øker. Mens membranbundet CXCL16 kan fjerne LDL-kolesterol og dermed potensielt beskytte mot åreforkalkning og hjerteinfarkt, kan løselig CXCL16 blant annet øke aktiviteten av matriksmetalloproteinaser som destabiliserer plakk i blodåreveggen. Forskerne understreker at studien ikke kan bekrefte at det er en årsakssammenheng mellom høye CXCL16-nivåer i blodet og hjerteinfarkt, men konkluderer med at nivåene kan bidra med nyttig informasjon når man skal vurdere risikoen for infarkt.

Leave a reply