CVDNOR står for CardioVascular Disease in NORway, og er et prosjekt som har til hensikt å studere utviklingen i hjerte- og karsykdom i den norske befolkningen mellom 1994 og 2009. Ettersom Norge før 2012 ikke hadde et nasjonalt hjerte- og karregister måtte forskerne samle inn egne data, og nå sitter de på materiale om mange hundre tusen norske menn og kvinner som har blitt lagt inn på sykehus med hjerte- og karsykdom etter 1994.

– Databasen gjør det mulig å studere byrden av hjerte- og karsykdom i befolkningen, forteller professor Grethe S. Tell til UNIKARD.

I videoen over forteller Tell mer om prosjektet, som er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Kunnskapssenteret. Ved å koble sammen data fra CVDNOR-databasen med datamateriale fra andre databaser og registre, kan forskerne studere både nye sykdomstilfeller, prognose og dødelighet av hjerte- og karsykdom, medfødte hjertefeil og diabetes. Et av formålene er også å relatere livsstil og andre risikofaktorer til hjerte- og karsykdom.

Forskerne som jobber med datamaterialet er hovedsakelig tilknyttet forskningsgruppa for hjerte- og karsykdommer ved Universitetet i Bergen, som presenteres i videoen under.

I løpet av 2013 og 2014 ble det publisert åtte artikler basert på data fra CVDNOR i vitenskapelige tidsskrifter, og mange flere forventes innen prosjektet avsluttes i 2018. Nedenfor presenteres funn fra en rekke av de publiserte studiene i videoformat.

1. Fett i blodet som markør for hjerteinfarktrisiko

Denne studien kobler sammen data fra CVDNOR med data fra CONOR (COhort of NORway), som omfatter omtrent 200.000 nordmenn som har deltatt alle de største helseundersøkelsene fra ulike landsdeler siden 1994. Professor Grace M. Egeland forklarer hvordan nivåene av fett i blodet (triglyserider) henger sammen med risikoen for hjerteinfarkt, og gir noen gode kostholdsråd for personer med høye triglyseridnivåer.

Les en mer utfyllende sak om studien på hjertebloggen: Fett i blodet er farligst for kvinner

2. Flere overlever hjerteinfarkt

Forskerne brukte databasen til å undersøke hvor mange som overlevde sitt første hjerteinfarkt både akutt og på lengre sikt, og om andelen hadde endret seg mellom 2001 og 2009. PhD-stipendiat Enxhela Sulo forteller at kvinner har større risiko for å dø av hjerteinfarkt enn menn, men at overlevelsesraten har blitt forbedret for personer i alle aldre og av begge kjønn.

Les en mer utfyllende sak om studien på hjertebloggen: Ett hjerteinfarkt hvert 41. minutt

3. Færre får hjerteinfarkt flere ganger

Postdoktor Gerhard Sulo er førsteforfatter bak en studie som viser at det siden 2002 har vært en nedgang i hjerteinfarkt blant personer over 65 år. Men for unge mellom 25 og 64 år – og spesielt kvinner – er ikke statistikken like lystig. I videoen foreslår forskeren noen årsaker til at det kan være sånn – blant annet en markant økning i risikofaktorer som diabetes og BMI blant yngre personer de senere årene.

Les mer utfyllende saker om studien på hjertebloggen: Færre eldre får hjerteinfarkt og Hvorfor rammes unge kvinner av hjerteinfarkt?

4. Færre fødes med hjertefeil

Datamaterialet inneholder også informasjon om barn som blir født med hjertefeil. CVDNOR-forskere har sett på utviklingen fra 1990-tallet og fram til 2009, og de siste årene har det vært en nedgang i fødsler av barn med feil på hjertet. Nå prøver forskerne å finne ut mer om hvorfor, forteller professor Nina Øyen i videoen under.

Les en mer utfyllende sak om studien på hjertebloggen: Færre fødes med hjertefeil

5. Sammenheng mellom hjerteinfarkt og utdanning

Høsten 2014 publiserte forskningsgruppa to studier som beskriver utdanningsforskjeller innen hjerte- og karsykdom i Norge. Trenden til at lavt utdannede oftere får hjerteinfarkt har ikke endret seg siden 1990-tallet, og det er også fortsatt flere med lav enn høy utdanning som dør i tida etter infarktet. Stipendiat Jannicke Igland forteller mer om funnene og foreslår årsaker til at det er sånn i videoen nedenfor.

Les en mer utfyllende sak om studien på hjertebloggen: Lavt utdannede får fortsatt oftere hjerteinfarkt.

Leave a reply