Færre får hjerteinfarkt to ganger

Siden 2002 har det vært en nedgang i hjerteinfarkt blant personer over 65 år, og risikoen for å få flere infarkter har også sunket i denne aldersgruppa. Men for unge mellom 25 og 64 år – og spesielt kvinner – er ikke statistikken like lystig.