(Saken er oppdatert med video 27.1.2015. Les mer: Hvorfor rammes unge kvinner av hjerteinfarkt?)

Inntil nylig fantes det ingen studie som viser utviklingen av antall hjerteinfarkt i Norge de siste tiårene, eller hvor stor risiko det er for å få gjentatte infarkter. Gjennom CVDNOR-prosjektet har forskere ved Universitetet i Bergen og Kunnskapssenteret samlet inn data om alle hjerteinfarkt som har blitt registrert på norske sykehus mellom 1994 og 2009. Det har gitt en unik mulighet til å studere trendene.

Færre infarkter etter 2002

I løpet av de 16 årene ble det registrert 291.338 innleggelser for akutt hjerteinfarkt, fordelt på ganske nøyaktig 238.000 nordmenn. Gjennomsnittsalderen for pasientene var 73,5 år, og menn var i snitt åtte år yngre enn kvinner.

Mellom 1994 og 2002 var det ingen endring i hjerteinfarktraten. 2002 markerte starten på en årlig nedgang på 2 % for både menn og kvinner, en nedgang som varte fram til 2009. Imidlertid ble denne nedgangen i hjerteinfarktrate bare observert blant eldre, mens yngre – spesielt kvinner – ikke opplevde den samme positive trenden.

Les også: Fett i blodet er farligst for kvinner

Forskerne undersøkte også hvilke andre sykdommer pasientene hadde da de ble lagt inn, og oppdaget at fra 2001 til 2009 hadde flere og flere av dem tilstander forbundet med økt risiko for hjerteinfarkt. Spesielt stor var økningen i andelen som hadde høyt blodtrykk – 14 % flere hvert år – men også andelen med diabetes, KOLS og hjertesvikt gikk oppover. Økningen for diabetes og hjertesvikt viste seg å være størst blant de pasientene som var yngre enn 65 år.

Les mer i Dagens Medisin: – Vi ble overrasket over at nedgangen i antall hjerteinfarkt ikke gjelder de yngste aldersgruppene også

Nesten en av seks får nytt infarkt innen tre år

I overkant av 80 % av pasientene som ble lagt inn etter 2001 overlevde de første 28 dagene etter sitt første hjerteinfarkt. I løpet av det neste året hadde imidlertid nærmere 10 % av disse opplevd et nytt infarkt. Og innen tre år var andelen oppe i 15,9 %.

Risikoen for å få et nytt infarkt sank med rundt 4 % hvert år fra 2001 og utover for både kvinner og menn. Nedgangen skyldes etter all sannsynlighet bedre behandling med betablokkere, kolesterolsenkende og ACE-hemmere, selv om forskerne ikke har data som bekrefter dette. Men heller ikke her gjaldt nedgangen for pasientgruppa under 65 år. Dette kan trolig delvis forklares av at det var en større økning av diabetikere i denne gruppa, samtidig som andelen som fikk PCI-behandling ikke økte like mye som blant de eldste.

Studien er den første som studerer infarkttrendene i Norge, og støtter funn fra andre land. Både i USA, Sverige og Danmark har man sett en nedgang i hjerteinfarkt fra rundt årtusenskiftet. Svenske og finske studier bekrefter samtidig at trendene ikke i like stor grad gjelder for yngre, og spesielt yngre kvinner kommer dårlig ut.

UnikardSymposiet2014 - banner

Leave a reply