I dag disputerer Geir Reinvik Ulimoen for sin doktorgrad gjennomført ved Akershus universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Den viser at man ved hjelp av en enkel og rimelig CT-undersøkelse av blodårene i hjertet kan avdekke og utelukke koronar hjertesykdom.

Best egnet etter koronar bypass

En undersøkelse av koronarårene som forsyner hjertet med blod kan avsløre om det er blokkeringer i noen av årene, men gullstandardmetoden koronar angiografi er både kostbar og ikke helt risikofri. Ny teknologi gjør det mulig å undersøke koronarårene ved hjelp av CT, og det er dette Ulimoen og kollegene har gjort i tre studier på ulike pasientgrupper. De sammenlignet resultatene med bilder fra koronar angiografi.

Metoden viste seg å være godt egnet til å utelukke koronarsykdom hos pasienter med type 2-diabetes og økt risiko for hjerte- og karsykdom. 90 % av alle blodårer hvor den indre diameteren av blodåren var mer enn halvert på grunn av åreforkalkning ble oppdaget, og ingen pasienter som hadde betydelige blokkeringer ble oversett. Imidlertid fikk en god del pasienter påvist betydningsfulle blokkeringer i koronarårene selv om de egentlig ikke hadde det, slik at metoden ikke er egnet som et enkeltstående screeningverktøy i denne gruppa pasienter.

(saken fortsetter)

LES MER:

Utelukker hjertesykdom hos diabetikere med CT-undersøkelse

Videre ble metoden funnet å være lite hensiktsmessig hos pasienter med særlig stor grunn til å mistenke trange koronarårer, for eksempel hos pasienter med hjerteinfarkt. For pasienter som tidligere hadde gjennomgått en koronar bypass-operasjon, konkluderer derimot forskerne med at CT-koronarangiografi er et godt verktøy for å vurdere forsnevringer i den nye blodåren som er operert inn forbi de trange partiene av koronarårene.

Leave a reply