Les omtale av alle nye studier fra Hjerte-thorax forskningsgruppe her


CRG er ei av seks forskningsgrupper ved K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning, og en del av Center for Heart Failure Research. Forskningsgruppa har et spesielt fokus på biomarkører, ønsker å utvikle skreddersydd behandling for persjoner med svekket hjertefunksjon, og gjennomfører studier innen sykdommer som hjerteinfarkt, hjertesvikt og KOLS. CRG studerer også hjerteskade etter behandling for brystkreft og ved depresjon, søvnapné og alvorlige infeksjoner.

Dette er blant forskningsprosjektene som ledes av Hjerte-thorax forskningsgruppe:

Prevention of cardiac dysfunction during adjuvant breast cancer therapy (PRADA):
Undersøker effekten av hjertemedisinene candesartan og metoprolol for å forebygge svekkelser i hjertefunksjonen ved cellegiftbehandling for brystkreft

Effect of Rosuvastatin Therapy in Patients With Stable Chronic Obstructive Pulmonary Disease (RODEO):
Ser på om den kolesterolsenkende medisinen rosuvastatin kan bedre blodåre- og lungefunksjonen ved KOLS

Akershus Cardiac Examination (ACE)-studiene (1, 2 og 3):
Tre studier med viktig informasjon om behandling av hjerte- og lungesyke pasienter på Akershus universitetssykehus

Akershus Cardiac Examination (ACE) 1950-studien:
Undersøker helsetilstanden blant personer født i 1950 i sykeshusets nedslagsfelt, med planlagt oppfølging fram til 2050

Leave a reply