Hjerteinfarkt: hjerte- og karsykdommer

Katekolaminerg polymorf ventrikkeltakykardi (CPVT) er en arvelig hjertesykdom som innebærer økt risiko for adrenalinutløste hjerterytmeforstyrrelser og hjertestans. Omtrent 1 av 10 000 personer har CPVT. Sykdommen skyldes en genetisk mutasjon som fører til at kalsium lekker ut i hjertemuskelcellene i avslapningsfasen, noe som fører til at hjertet slår ekstraslag. De farlige arytmiene, ventrikkeltakykardi, oppstår når ekstraslagene tar over hjerterytmen fullstendig. De fleste med CPVT lever normale liv, og noen av de som har den genetiske mutasjonen opplever aldri symptomer. De første symptomene er besvimelse ved fysiske anstrengelser eller stress, og opptrer ofte i barndommen. Undersøkelser av personer med CPVT viser ofte helt normal hjerterytme, men en belastningstest vil imidlertid kunne provosere fram ekstraslagene og gjøre sykdommen lettere å diagnostisere. I tillegg er genetisk testing og sykdomshistorien i familien viktig for å stille diagnosen. Behandlingen består for de fleste av betablokkere, men høyrisikopasienter kan i tillegg få tilbud om å operere inn en implanterbar hjertestarter (ICD).


Artikler om CPVT:


Trening kan hindre hjerterytmeforstyrrelser ved genetisk hjertesykdom

Publisert: - Postet i: Center for Heart Failure Research, Hjerteblogg, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning - Merket med emne: , ,

Pasienter med den arvelige hjertesykdommen katekolaminerg polymorf ventrikkeltakykardi type 1 (CPVT1) frarådes å trene fordi faren for livstruende hjerterytmeforstyrrelser øker under treningsbelastning. Norske forskere har imidlertid vist at overvåket kondisjonstrening likevel kan redusere risikoen på sikt, og i en ny studie avdekker de noen av mekanismene bak.

Les hele artikkelen

Kalsium – en nøkkel i behandlingen av hjertesykdom

Publisert: - Postet i: Center for Heart Failure Research, Disease Mechanisms of Heart Failure, Hjerteblogg, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Reviews og meta-analyser, Videoblogg - Merket med emne: , , , ,

Kalsium regulerer en rekke funksjoner i friske hjertemuskelceller. Ved hjerterytmeforstyrrelser, iskemisk hjertesykdom, hypertrofi og hjertesvikt er reguleringen av kalsium i hjertet forstyrret. I en ny oversiktsartikkel forklarer forskere ved Oslo universitetssykehus kalsiums rolle ved hjertesykdom og hvordan denne kunnskapen kan bidra til nye og mer effektive medisiner i framtida.

Les hele artikkelen

Nadolol hindrer alvorlige hjerterytmeforstyrrelser ved CPVT

Publisert: - Postet i: Center for Cardiological Innovation, Hjerteblogg, Videoblogg - Merket med emne: ,

Den arvelige hjertesykdommen katekolaminerg polymorf ventrikkeltakykardi (CPVT) medfører risiko for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser og plutselig død under aktivitet eller psykisk stress. Pasientene behandles vanligvis med betablokkere, og nå indikerer en ny studie at betablokkeren nadolol har bedre behandlingseffekt enn selektive betablokkere.

Les hele artikkelen

Ønsker bedre registrering av hjertestans i idrett

Publisert: - Postet i: Hjerteblogg, Reviews og meta-analyser - Merket med emne: , , , ,

Ei europeisk ekspertgruppe med overlege Erik Ekker Solberg i spissen tar til orde for mer standardisert registrering for å fange opp alle som får hjertestans mens de trener eller konkurrerer. Målet er å bedre kunnskapen om plutselig hjertestans i idretten.

Les hele artikkelen