Les omtale av publiserte resultater fra CIRC her


4231 pasienter som opplevde hjertestans utenfor sykehus ble inkludert i CIRC-studien mellom 2008 og 2013. Studien ble ledet fra Oslo universitetssykehus, men data ble samlet inn tre steder i USA, i tillegg til i Østerrike og i Nederland. Halvparten av pasientene ble tilfeldig fordelt til å få automatiske, mekaniske brystkompresjoner, mens den andre halvparten fikk manuelle kompresjoner gitt av livredningsmannskapene. Målet var å se om mekaniske kompresjoner kan forbedre overlevelsen av hjertestans utenfor sykehus.

Studien fokuserte på å sikre god kvalitet og etterlevelse av studieprotokollen, noe som har vært et problem med tidligere studier som har undersøkt effekten av mekaniske brystkompresjoner. Alle ambulansetjenster involvert i studien gjennomgikk grundig opplæring, og det ble deretter gjennomført en simuleringsstudie før oppstart av selve intervensjonsperioden. Også selve studien var delt inn i tre faser – med øvelse i bruk av utstyret på hjertestanspasienter, en innkjøringsfase hvor hele studieprotokollen ble gjennomført uten av datamaterialet ble brukt i analysene, og til slutt innsamling av datamaterialet som blir analysert i selve studien. I tillegg ble hele hjerte-lungeredningsseksvensen nøye overvåket, og det ble brukt en statistisk metode som med stor grad av sikkerhet tillater å konkludere om én metode er bedre enn den andre.

Leave a reply