Les omtale av nye studier fra Center for Heart Failure Research her


Center for Heart Failure Research (CHFR) representerer forskningsgrupper fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo med komplementær kompetanse som kombinerer alt fra undersøkelser på cellenivå til hypotesetesting i prospektive kliniske studier – med et felles mål om å bedre forståelsen av hvordan hjertesvikt utvikler seg og kan behandles.

Seks av forskningsgruppene i CHFR ligger under K. G. Jebsen Senter for hjerteforskning:

Reseptorer, signaloverføring og hjertefarmakologi
Cellular and Molecular Biology of Myocardial Hypertrophy and Heart Failure
Myocardial and Inflammatory Markers in Cardiovascular Disease
Hjerte-thorax forskningsgruppe (CRG)
Disease Mechanisms of Heart Failure
Integrert kardiovaskulær funksjon

Felles for disse gruppene er at de fokuserer på mekanismer som fører til at et skadet hjerte utvikler hjertesvikt, med bedre diagnostikk og behandling som hovedmål.

Øvrige grupper i CHFR:

Senter for klinisk hjerteforskning
Gjennomfører først og fremst kliniske, randomiserte intervensjonsstudier relatert til akutt hjerteinfarkt og kronisk hjertesykdom
Gruppeledere: Professor Ingebjørg Seljeflot og professor Harald Arnesen

Iskemisk hjertesykdom
Forsker på en rekke felter innen iskemisk hjertesykdom, som diagnoseproblematikk, behandling, risikofaktorer, biomarkører og helseøkonomi
Gruppeledere: Professor Dan Atar og professor Sigrun Halvorsen

Molekylær kardiologisk forskningsgruppe
Skaffer ny kunnskap om mekanismer som regulerer hvordan hjertet tolererer oksygenmangel
Gruppeleder: 
Professor Håvard Attramadal

Hjertefysiologi
Jobber for bedre forståelse av mekanismene og bedre behandling for å hindre akutt skade ved oksygenmangel i hjertet
Gruppeleder: Professor Kåre-Olav Stensløkken

Akuttmedisin AKU
Hovedfokus på kliniske og eksperimentelle studier innen hjertestans
Gruppeleder: Professor Kjetil Sunde

Reidar Bjørnerheim og Geir Øystein Andersens gruppe
Klinisk forskning med spesielt fokus på hjerteultralydmetoder og på pasienter med STEMI-hjerteinfarkt
Gruppeledere: Kardiolog Reidar Bjørnerheim og kardiolog Geir Øystein Andersen

Cardiomyocyte Function in Health and Disease
Undersøker strukturer inne i hjertemuskelceller, deres rolle og hvordan de forandres ved hjertesykdom
Gruppeleder: Professor William Edward Louch

Leave a reply