Les omtale av alle nye studier fra Cardiac Exercise Research Group her


CERG består av forskere, teknikere, leger og lovende forskningstalenter fra hele verden. Gruppen jobber med translasjonsforskning, som innebærer å bygge bro mellom grunnforskning, klinisk forskning og befolkningsstudier.

CERG jobber aktivt med å få forskningsresultatene sine ut til befolkningen gjennom å stille opp i media og formidle forskningen på egen blogg. Gruppen har også laget flere verktøy basert på egne forskningsresultater for å gjøre funnene i forskningen tilgjengelig for folk på en nyttig måte. Blant disse er en makspulskalkulator, en kondiskalkulator og et 7 + 7 ukers treningsprogram. Sist ute er treningsappen Mio PAI, som skal hjelpe folk å være aktive nok til å få og bevare god helse. Appen gjør en beregning basert på data hver enkelt legger inn om seg selv, og folks egen hjerterytme under aktivitet. Folk får dermed en personlig utregning av om de er aktive nok.

Dette er blant forskningsprosjektene som ledes av CERG:

Optimizing Exercise Training in Prevention and Treatment of Diastolic Heart Failure (OptimEx):
Undersøker effekten av trening som medisin for diastolisk hjertesvikt
Prosjektleder: Ulrik Wisløff

Exercise in prevention of metabolic syndrome (MET-EX):
Ser på effekten av høyintensitetstrening for pasienter med høy risiko for metabolsk syndrom
Prosjektleder: Forsker Arnt Erik Tjønna

Generasjon 100 (ekstern lenke):
Ønsker å finne ut om trening bedrer helse og livskvalitet hos eldre mellom 70 og 77 år
Prosjektleder: Forsker Dorthe Stensvold

Study of MyocArdial Recovery afTer EXercise training in Heart Failure (SMARTEX-HF):
Undersøker effekten av trening på hjertefunksjon hos pasienter med hjertesvikt
Prosjektleder: Forsker Trine Karlsen

Leave a reply