Cellegift ved lymfekreft kan skade hjerteklaffene

En betydelig andel av de som har overlevd lymfekreft har svekkelser i funksjonen til en eller flere hjerteklaffer. Risikoen etter behandling med cellegift er tredoblet i forhold til hos sammenlignbare personer som ikke har hatt kreft.