Hvert år rammes om lag 600 nordmenn av lymfekreft. Pasienter som enten ikke responderer på vanlig behandling, opplever tilbakefall eller har høy risiko for tilbakefall, tilbys behandling med stamceller fra egen beinmarg i tillegg til cellegift med antrasykliner. Blant 274 norske langtidsoverlevende av lymfekreft etter slik behandling mellom 1987 og 2008, har forskere ved Oslo universitetssykehus ved hjelp av hjerteultralyd nå oppdaget redusert hjerteklaff-funksjon hos nesten én av fire.

– 22 % av pasientene hadde feil på en eller flere av hjerteklaffene. De aller fleste hadde lekkasjer gjennom mitral-, trikuspidal- eller aortaklaffen. Mer alvorlig klaffesykdom var imidlertid uvanlig, forteller førsteforfatter Klaus Murbræch.

Omtrent en tredel av pasientene hadde fått strålebehandling, som er dokumentert skadelig for hjerteklaffene. Men også blant de som kun ble behandlet med cellegift inkludert antrasykliner var risikoen for klaffefeil økt.

– Blant disse pasientene hadde 17 % svekket klaffefunksjon. Vi sammenlignet med deltakere fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, og matchet tidligere kreftpasienter enkeltvis med friske personer for å sikre at alder, kjønn, blodtrykk og BMI i de to gruppene var så lik som mulig. Også etter at kreftpasientene som allerede var diagnostisert med hjerte- og karsykdom, høyt blodtrykk eller diabetes var utelatt fra analysene, var cellegiftbehandling forbundet med tredoblet risiko for klaffedysfunksjon. Risikoen for å ha fibrose eller forkalkniger i aortaklaffen var også høyere i kreftgruppa som ikke hadde fått stråling mot hjertet, sier Murbræch.

Kvinner, eldre og kreftoverlevende som hadde vært gjennom spesielt omfattende cellegift- og/eller strålebehandling hadde spesielt høy risiko for klaffefeil. Murbræch og kollegene hans ved Rikshospitalet har tidligere vist at mer enn én av ti lymfekreftoverlevende har hjertesvikt, og at enda flere har mindre uttalte svekkelser i hjertets pumpefunksjon.

– Vi så en sammenheng mellom svekket klaffefunksjon og svekkelser i hjertefunksjonen. Pasienter med redusert klaffefunksjon hadde også lett økt dimensjon på venstre hjertekammer – såkalt remodellering – men uten at dette alene kunne forklare økt forekomst av klaffefeil. Samtidig må vi understreke at det hos de aller fleste kun var snakk om en moderat svekkelse av klaffefunksjonen, og pasientene må følges opp over tid for å se om funnene våre har klinisk betydning på lengre sikt med eventuelt behov for operativ behandling, sier Murbræch.

Les også: Hjertesvikt ikke uvanlig blant de som overlever lymfekreft

Studien, som ble publisert i marsutgaven av det anerkjente hjertetidsskriftet JACC: Cardiovascular Imaging, er også omtalt i en lederartikkel i samme nummer. Forfatterne av lederartikkelen peker på at studien – til tross for at det er en tverrsnittstudie – bidrar med overbevisende data som tyder på at cellegiftbehandling med antrasykliner sannsynligvis er direkte skadelig for hjerteklaffene.

Leave a reply