Les omtale av nye studier fra Center for Cardiological Innovation her


Ved Center for Cardiological Innovation er målet å produsere utstyr og utvikle metoder som bedrer diagnostikk av hjertesykdommer som medfører alvorlige hjerterytmeforstyrrelser og plutselig hjertedød. Senteret ønsker også å gjennomføre forskning som bidrar til at flere pasienter med hjertesvikt responderer på kardiell resynkroniseringsterapi med biventrikulær pacemaker (CRT). Studiene ved senteret baserer seg på avanserte bildediagnostiseringsverktøy og datasimuleringsmodeller, og ambisjonene er å utvikle neste generesjons hjerteultralydutstyr.

Dette er blant forskningsprosjektene som foregår ved Center for Cardiological Innovation:

Mekanisk dispersjon og wasted work ratio (WWR):

Flere prosjekter undersøker hvordan ultralydmetoden mekanisk dispersjon kan forutsi risiko for plutselig hjertedød blant personer med genetiske hjertesykdommer eller tidligere hjerteinfarkt. Mekanisk dispersjon viser om de ulike delene av hjertet trekker seg sammen synkront eller ujevnt. Et prinsipp forskerne kaller wasted work ratio (WWR) og som baserer seg på estimater av regionalt arbeid i hvert segment av hjertet, kan potensielt bidra til å identifisere hjertesviktpasienter som vil respondere positivt på CRT.

Echocardiography can be used as a tool to determine which patients with Lamin A/C mutations that are at risk of sudden cardiac death
Undersøker mekanisk dispersjon som verktøy for å bestemme risikoen for livstruende arytmier for personer med dilatert kardiomyopati og mutasjoner i lamin A/C-genet.
Prosjektdeltakere: Kristina Hermann Haugaa, Nina Eide Hasselberg, Thor Edvardsen

Myocardial Work measurements using echocardiography can identify acute coronary occlusion in Patients with Non-ST-segment elevation – acute coronary syndrome
Ser på det estimerte regionale arbeidet i hjertet som metode for å identifisere blokkerte kransårer hos koronarpasienter uten forhøyet ST-segment på EKG
Prosjektdeltakere: Espen Bøe, Kristoffer Russell, Christian Eek, Morten Eriksen, Espen Remme, Otto Smisteth, Helge Skulstad

Athletic activity impairs myocardial function in ARVC subjects 
Studerer sammenhengen mellom trening og hjertefunksjon hos personer med den arvelige hjertesykdommen arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati (ARVC).
Prosjektdeltakere: Jørg Saberniak, Nina Eide Hasselberg, Rasmus Borgquist, Pyotr Platonov, Sebastian Imre Sarvari, Hans-Jørgen Smith, Magareth Ribe, Anders Gaarsdal Holst, Thor Edvardsen, Kristina Hermann Haugaa

Echocardiography may replace exercise testing in certain clinical settings
Ser på sammenhengen mellom ulike ultralydmål og treningskapasitet blant pasienter med systolisk og diastolisk hjertesvikt.
Prosjektdeltakere: 
Nina Eide Hasselberg, Kristina Hermann Haugaa, Sebastian Imre Sarvari, Lars Gullestad, Arne Kristian Andreassen, Otto Smiseth, Thor Edvardsen

Andre prosjekter

Population-based Structural and Functional Analysis of the Ventricles in ARVC Patients
Undersøker abnormale strukturer i høyre ventrikkel ved hjelp av simuleringsteknikker med datautviklede modeller av hjerter med ARVC.
Prosjektleder: Kristin McLeod

Echo-guided placement of leads for Cardiac Resynchronization Therapy 
Utvikler et ultralyd- og bildebasert system som veileder kardiologer til best mulig plassering av pacemakerledninger for hjertesviktpasienter.
Prosjektdeltakere: Aleksandar Babic, Hans Henrik Odland, Olivier Gerard, Eigil Samset

CCI Impact Study and CRP
Ønsker å utarbeide en konsesus for hvilke hjertesviktpasienter som skal anbefales for CRT, og strømlinjeforme implantasjonsprosessen for å øke sannsynligheten for best mulig resultat.

Pacertool
Nyutviklet dataverktøy som gir tilbakemeldinger under implantering av biventrikulær pacemaker, med mål om at en høyere andel hjertesviktpasienter skal få positiv effekt av CRT.

Leave a reply