CaMKII bidrar i fosforylering som øker sammentrekningskraften til hjertet

Enzymet kalsium/kalmodulin-avhengig kinase II (CamKII) er involvert i en rekke reguleringsprosesser i hjertet. Nå har norske forskere for første gang vist at CaMKII er involvert i fosforyleringsprosessen av proteinet myosin lett-kjede, noe som påvirker sammentrekningsevnen av hjertet.