Calanusolje (raudåteolje) er en marin olje som utvinnes fra planktonorganismen Calanus finmarchicus (Raudåte). De siste årene har Kardiovaskulær forskningsgruppe IMB  ved UiT Norges arktiske universitet undersøkt om raudåteolje påvirker sammenhengen mellom overvekt og metabolske forstyrrelser som kan føre til hjertesykdom.

I dette videoinnlegget forteller Terje S. Larsen om en studie hvor raudåteoljen, som inneholder store mengder flerumettede fettsyrer, ble blandet inn i kosten til rotter og mus. Resultatene av denne studien viste at raudåteoljen motvirket deponering av fett i bukhulen (abdominal fedme) og at den var inflammasjonsdempende og bedret insulinfølsomheten.

Abdominal fedme er assosiert med utvikling av insulinresistens og type 2 diabetes og har vist seg å være en stor risikofaktor for utvikling av hjerte- og karsykdom. Dersom funnene fra dette studiet også kan påvises i mennesker, kan dette være et viktig prinsipp med tanke på forbygging av hjerte- og karsykdom.

Les abstraktet her