Kolesterol: Hjerte- og karsykdommer

En blodprøve av C-reaktivt protein (CRP) gir et mål på kroppens generelle betennelsestilstand. CRP benyttes for å diagnostisere infeksjonssykdommer, men kronisk høye nivåer er også foreslått som en uavhengig risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Koblingen som er vist i flere studier skyldes trolig at inflammasjon er en viktig mekanisme i prosessen som fører til åreforkalkning.


Artikler om C-reaktivt protein: