Fastlege og forsker Robert Anders Burman har nylig disputert for sin doktorgrad, hvor han blant annet har kartlagt forekomsten av brystsmerter blant pasienter som tar kontakt med AMK-sentralen, og gjennomført strukturerte intervjuer av 100 legevaktleger som har undersøkt pasienter med slike smerter.

AMK: 22 % ringer om brystmerter

De to første artiklene i doktorgraden ble publisert allerede i 2010 og 2011 og baserte seg på observasjonsdata fra tre AMK-sentraler som omfattet til sammen 816 000 innbyggere (Rogaland, sørlige Hordaland, Hedmark og Oppland). Sentralene samlet informasjon om alle de medisinske nødhendelsene som ble ringt inn i løpet av tre måneder i 2007. 22 % av alle de drøyt 5000 hendelsene som ble rapportert var relatert til brystsmerter, og dette var dermed den vanligste årsaken til å kontakte AMK-sentralene.

I den andre artikkelen ble data om de 1104 pasientene der brystsmerter var hovedsymptomet nærmere evaluert. Tre fjerdedeler av disse pasientene ble innlagt på sykehus for videre utredning, til tross for at kun én fjerdedel ble vurdert å være alvorlig syke.

Legevakta sender halvparten til sykehus

Mange pasienter med brystsmerter velger å oppsøke legevakta framfor å ringe 113. Det kan være utfordrende å diagnostisere pasienter som kommer til legevakta med brystsmerter, og ofte blir hovedfokus å finne ut om det dreier seg om iskemisk hjertesykdom.  De to siste artiklene i doktorgraden ble begge publisert i BMC Familiy Practice i 2014, og er basert på intervjuer av 100 leger ved legevaktene i Sotra, Haugesund, Drammen og Kristiansand. Målet var å se på hvordan brystsmerter blir diagnostisert og behandlet ved legevaktene i Norge.

Den første av de to artiklene viser at 92 av de 100 pasientene ble undersøkt med elektrokardiogram (EKG), men bare i halvparten av tilfellene ble det konstatert mistanke om iskemisk hjertesykdom. 43 av disse 50 pasientene ble sendt videre til sykehuset, og i 26 av tilfellene anså legene situasjonen som potensielt eller definitivt livstruende.

Les mer: Brystsmerter: må det være hjertet?

I den siste artikkelen undersøkte Burman og kollegene nærmere hvordan legene diagnostiserte pasientene, og hvor trygge de var på avgjørelsene sine. Funnene indikerer blant annet at ikke alle legene diagnostiserer pasientene i tråd med gjeldende retningslinjer, og at bare om lag halvparten ikke bekymrer seg for avgjørelsen sin i etterkant.

Les mer: Følger ikke retningslinjer for diagnostisering av brystsmerter

Leave a reply