Triggerpunkter i muskulaturen mellom ribbeina kan være en årsak til smerter i brystet, og en vanlig behandlingsform er dypvevsmassasje som deaktiverer disse punktene. Mange pasienter med koronar hjertesykdom klager over vedvarende brystsmerter som ikke er relatert til hjertet, og en ny studie fra St. Olavs Hospital og NTNU viser at triggerpunktsmassasje kombinert med varmebehandling er effektivt for å lindre brystsmerter blant pasienter med kjent hjertesykdom.

Forskerne inkluderte 30 deltakere som hadde brystsmerter og aktive triggerpunkter i intercostalmuskulaturen. Alle deltakerne hadde stabil koronarsykdom og gjennomgikk fysisk opptrening etter en nylig, hjerterelatert hendelse. Etter treningsøktene fikk de tilbud om fysioterapi, der halvparten ble trukket tilfeldig til både triggerpunktsbehandling og varmebehandling, mens resten kun fikk varmebehandling.

Både umiddelbart etter at behandlingen var avsluttet og tre måneder senere rapporterte pasientene i massasjegruppa signifikant redusert smerte sammenlignet med varmeterapigruppa. Også pasienter som hadde hatt vedvarende smerter i flere år rapporterte smertelindring etter triggerpunktsbehandlingen. Studien indikerer dermed at en kombinasjon av triggerpunktsmassasje og varmeterapi er et enkelt og risikofritt alternativ for å forbedre helsetilstanden for hjertepasienter med ikke-hjerterelaterte brystsmerter.

Leave a reply