Smerter i brystet omfatter rundt 20 % av alle medisinske nødsituasjoner som skjer utenfor sykehus i Norge. Pasienter som opplever slike smerter blir oppfordret til å ringe 113, men mange velger likevel å oppsøke legevakta. Det kan være utfordrende å diagnostisere pasienter som kommer til legevakta med brystsmerter, og ofte blir hovedfokus å finne ut om det dreier seg om hjerteinfarkt.

100 leger ved legevaktene i Sotra, Haugesund, Drammen og Kristiansand var nylig med i en studie som så på hvordan brystsmerter blir diagnostisert og behandlet ved legevaktene i Norge. Alle legene ble intervjuet én gang kort tid etter at de hadde tatt imot en pasient med smerter i brystet. 92 av de 100 pasientene ble undersøkt med elektrokardiogram (EKG), men bare ved halvparten av tilfellene ble det konstatert mistanke om iskemisk hjertesykdom. 43 av disse 50 pasientene ble sendt videre til sykehuset, og i 26 av tilfellene anså legene situasjonen som potensielt eller definitivt livstruende.

Studien viser samtidig at smerter i brystet kan skyldes en rekke andre ting enn koronarsykdom. Spesielt vanlig er muskel- og skjelettsmerter, men flere av pasientene ble også diagnostisert med angst, lungesykdom, fordøyelsesproblemer eller annen sykdom i mage og tarm. Forskerne konkluderte med at leger i den norske primærhelsetjenesten stort sett undersøker pasienter med brystsmerter for koronarsykdom, men at bare et mindretall trenger akuttbehandling for slik sykdom på legevakta.

Leave a reply