Over 33 millioner mennesker i verden har atrieflimmer, som er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen. Blant dem er mer enn 100 000 nordmenn. Og det blir flere i årene framover, ettersom risikoen øker kraftig med alderen og andelen eldre i befolkningen øker.

Trening er jo bra for hjertet, men hvordan er det for de som allerede har atrieflimmer? Sammen har forskere ved Bærum sykehus og Cardiac Exercise Research Group (CERG) ved NTNU nå gått gjennom all tidligere forskning som er gjort på området.

– Vi anbefaler regelmessig trening både for de som har anfallsvis og kronisk atrieflimmer, konkluderer forskerne.

I dag finnes ingen retningslinjer for trening ved atrieflimmer. De norske ekspertene mener treningsanbefalingene bør gis individuelt etter en helsesjekk for andre sykdommer.

Effektivt ved ikke-permanent flimmer

Doktorgradsstipendiat Vegard Malmo i CERG forsker selv på effekten av trening ved atrieflimmer. For et par år siden publiserte han en artikkel som viser svært lovende effekter av intervalltrening med høy intensitet for personer med anfallsvis atrieflimmer. Både byrden av atrieflimmer, kondisjonen, hjertefunksjonen, og livskvaliteten økte mer hos de som trente intervaller enn i kontrollgruppa som ikke trente.

– Livsstilsendringer, inkludert trening, bør stå sentralt i behandlingen av hjerteflimmer, sa Malmo da Hjertebloggen skrev om studien i 2016.

En dansk studie tyder på at også trening med lavere intensitet kan være bra for denne pasientgruppa, og effekten på kondisjonen var like god som hos de som trente med høyere intensitet. Ytterligere en dansk studie viser at et hjerterehabiliteringsprogram forbedrer kondisjonen til pasienter som har fått ablasjonsbehandling mot anfallsvis atrieflimmer.

… og ved kronisk flimmer

Forskere ved Ullevål sykehus har i en liten studie vist at trening også forbedrer kondisjonen og den helserelaterte livskvaliteten til pasienter som har kronisk atrieflimmer. I tillegg sank hvilepulsen og pulsen under trening mer enn hos deltakerne i kontrollgruppa som ikke trente.

Resultatene får støtte av en lignende dansk studie. Regelmessig trening i tre måneder forbedret både styrke, kondisjon og livskvalitet hos personer med kronisk flimmer. Dermed tyder dokumentasjonen som finnes i dag på at trening er god medisin både ved permanent og ikke-permanent hjerteflimmer.

Hva med de som har hjertesvikt?

Hjertesvikt øker risikoen for atrieflimmer. To relativt store studier har undersøkt effekten av å trene eller delta på sammensatt hjerterehabilitering for pasienter som både har hjertesvikt og atrieflimmer. Resultatene gjør det vanskelig å konkludere med en sikker treningseffekt for denne gruppa, men i den nye artikkelen skriver de norske forskerne:

– Vi mener regelmessig fysisk aktivitet bør være en viktig del av behandlingen for atrieflimmerpasienter med høy risiko for hjerte- og karsykdom. Det trengs flere studier for å se på langsiktige treningseffekter hos denne gruppa pasienter.

En av de to studiene artikkelen tar for seg fordelte omtrent halvparten av 245 pasienter med hjertesvikt og vedvarende atrieflimmer tilfeldig til hjerterehabilitering som blant annet inkluderte moderat trening. Ett år senere hadde 75 % av dem normal hjerterytme, sammenlignet med 63 % i kontrollgruppa som ikke deltok på rehabilitering.

HF-ACTION-studien viser derimot ingen sikker effekt av å trene for sviktpasienter med flimmer. I den store multisenterstudien om trening ved hjertesvikt hadde 193 av deltakerne i treningsgruppa atrieflimmer. De trente under overvåkning i tre måneder og deretter på egen hånd i to år, men fikk verken mindre atrieflimmer eller lavere risiko for å dø i løpet av disse årene enn deltakerne som ikke trente.

Idrettsutøvere, da?

Svært intensiv trening over mange år øker sannsynligvis risikoen for atrieflimmer. Dessverre finnes det ingen studier som har sett på effekten av å trene for idrettsutøvere som allerede har fått atrieflimmer.

Imidlertid vet vi – basert på en studie av deltakere i Birkebeinerrennet – at to tredjedeler fortsetter å trene selv etter at de har fått hjerteflimmer, noe også Hjertebloggen skrev om da studien ble publisert. En annen studie viser samtidig at en nokså høy andel av utøvere fortsatt har flimmer når de følges opp mange år senere.

– Vi tror at de fleste utøvere med anfallsvis atrieflimmer kan trene uten restriksjoner når de har normal hjerterytme. Hvis de får symptomer under trening, vil det være naturlig å avslutte aktiviteten, skriver forskerne.

Leave a reply