Sprøytenarkomane har mangedoblet risiko for den sjeldne betennelsessykdommen infeksiøs endokarditt, som rammer innsiden av hjertet (endokard) og angriper hjerteklaffene. Skadene fører til lekkasje av blod gjennom hjerteklaffene, noe som svekker pumpefunksjonen til hjertet og på sikt gir hjertesvikt. Opptil halvparten av alle som rammes vil ha behov for klaffekirurgi i tillegg til behandling med antibiotika. Mange sprøytenarkomane vil fortsette rusmisbruket etter en slik operasjon – noe som gir høy risiko for en ny infeksjon – og det kan stilles spørsmål ved om denne pasientgruppa bør tilbys en ny operasjon dersom de rammes av endokarditt for andre gang. Forskere ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen har undersøkt og diskutert denne problemstillingen nærmere i en ny artikkel publisert i Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery.

– Pasientene det gjelder er ofte unge og har potensielt mange gode leveår foran seg, men det avhenger av at de klarer å stanse rusmisbruket sitt, uttalte førsteforfatter Oda Østerdal da resultatene fra studien ble presentert på en stor kongress for thoraxkirurger i Amsterdam i fjor høst.

29 av 91 rusmisbrukere som ble behandlet for infeksiøs endokarditt på Haukeland universitetssjukehus mellom 2001 og 2013 gjennomgikk kirurgi hvor de fikk erstattet ødelagte hjerteklaffer med nye klaffer. Av de 29 var 27 (93 %) menn og gjennomsnittsalderen var 36 år. To av pasientene (7 %) døde innen 30 dager etter operasjonen, mens 15 (52 %) måtte behandles for en ny infeksjon på et senere tidspunkt. Ti av disse 15 gjennomgikk en ny klaffeoperasjon, og én av dem (10 %) døde innen 30 dager etter operasjonen. To pasienter ble senere operert en tredje gang.

59 % av pasientene overlevde i mer enn fem år etter den første operasjonen. Total døde 13 av de 29 pasientene (45 %) i løpet av hele oppfølgingsperioden. Blant de ti omkomne som overlevde den første 30-dagersperioden etter operasjonen, døde sju på grunn av tilbakefall av endokarditt, mens dødsårsaken var ukjent for de tre siste. Kun to av de 15 som ble operert for endokarditt flere ganger hadde avsluttet sprøytemisbruket.

Totalt fortsatte 70 % av pasientene med sprøytemisbruk etter den første operasjonen, noe som kan forklare hvorfor mer enn halvparten av pasientene fikk infeksjon i de nye hjerteklaffene. Forskerne konkluderer med at vedvarende rusmisbruk gjør det utfordrende å hindre tilbakefall av infeksiøs endokarditt hos sprøytenarkomane, og foreslår at flere av disse pasientene bør inkluderes i rehabiliteringsprogrammer mot misbruket etter en klaffeoperasjon. Og når det gjelder problemstillingen om gjentatte operasjoner, kommenterte professor og sisteforfatter Rune Haaverstad følgende da studien ble presentert i Amsterdam.

Dette er trolig et kontroversielt tema ved flere sykehus, ettersom pasientene er unge og vil kunne leve i noen år etter operasjonen. Men til syvende og sist – hvis de ikke avslutter rusmisbruket – vil de dø.

Leave a reply