Bør høyt blodtrykk behandles ved akutt hjerneslag?

Norske forskere har oppsummert det man i dag vet om effekten av å senke høyt blodtrykk raskt etter iskemisk hjerneslag og hjerneblødning.