I om lag 3 % av norske svangerskap oppstår svangerskapsforgiftning, noe som karakteriseres av høyt blodtrykk og høyt innhold av protein i urinen. Svangerskapsforgiftning mer enn dobler risikoen for framtidig hjerte- og karsykdom. Forskere ved Folkehelseinstituttet har nå undersøkt sammenhenger mellom svangerskapsforgiftning og senere behov for blodtrykkssenkende medisiner.

Forskerne koblet data fra Folkeregisteret og Fødselsregisteret med data fra Reseptregisteret, som ble opprettet i 2004. De baserte analysene på mer enn 2,1 millioner fødsler fra nærmere én million norske kvinner i perioden fra 1967 til 2012. Nesten 59.000 av svangerskapene var komplisert med svangerskapsforgiftning.

156.000 av kvinnene fikk foreskrevet blodtrykksmedisin i perioden mellom 2004 og 2012. Sannsynligheten var doblet for mødre som hadde opplevd svangerskapsforgiftning én gang, sammenlignet med mødre som aldri hadde hatt svangerskapsforgiftning. For de som hadde hatt svangerskapsforgiftning mer enn én gang var risikoen ytterligere forhøyet.

Videre viste det seg at mødre med svangerskapsforgiftning og fødsel før termin hadde økt sannsynlighet for å få foreskrevet blodtrykkssenkende medikamenter sammenlignet med de som fødte på termin. Sannsynligheten for å få blodtrykksmedisiner var høyest de fem første årene etter den første fødselen, men var også økt 40 år senere blant mødrene med svangerskapsforgiftning.

Leave a reply