Blodtrykksmedisin kan være skadelig etter hjerneblødning

De som fikk blodtrykksenkende medisiner 18 timer etter hjerneblødning hadde lavere sjanse for å oppnå et godt funksjonsnivå innen seks måneder enn de som ikke fikk medisinen.