Høyt blodtrykk er en vesentlig risikofaktor for hjerneblødning, og personer som rammes har også dårligere prognose dersom blodtrykket er høyt. Intensiv og rask behandling med blodtrykksmedisin har vist seg å være fordelaktig for personer med høyt blodtrykk som opplever slik hjerneblødning. Nå ønsket forskere i Oslo å undersøke om man kan oppnå lignende effekter ved å innføre blodtrykksmedikamenter senere og mer gradvis.

Forskerne fulgte 274 pasienter i seks måneder etter hjerneblødning, der om lag halvparten hadde blitt tilfeldig valgt ut til å få behandling med angiotensin II-blokkeren* candesartan i sju dager. Det viste seg at medisinen ikke reduserte risikoen for å dø, få hjerteinfarkt eller nytt hjerneslag i løpet av seks måneder, sammenlignet med placebo. I tillegg fant forskerne statistisk signifikant økt risiko for at pasientene som fikk candesartan hadde redusert funksjonsnivå etter et halvt år sammenlignet med pasientene som ikke fikk medisinen.

Ifølge forskerne kan studien tyde på at medisinen gjør mer skade enn nytte etter hjerneblødning, men dette må eventuelt bekreftes i større studier. I studien som viste en beskyttende effekt av blodtrykkssenkende medisiner ble det brukt flere ulike medikamenter, og det kan tenkes at ulike typer blodtrykkssenkere fører til forskjellige resultater. Samtidig ble medisinene innført allerede én time etter at slaget oppstod, mens det i denne nye, norske studien gikk 18 timer før pasientene fikk candesartan. Dette kan også muligens forklare hvorfor resultatene spriker.

Les også: Candesartan kan beskytte mer mot diabetes enn enalapril

Leave a reply