Blodtrykksbehandling innen seks timer kan være positiv ved akutt hjerneslag

Å senke høyt blodtrykk innen 30 timer etter de første symptomene på akutt hjerneslag hadde ingen innvirkning på prognosen til pasientene et halvt år senere. Men forskerne fant en positiv effekt hos de som fikk blodtrykkssenkende behandling aller tidligst.