En svært høy andel av eldre nordmenn har høyt systolisk blodtrykk, altså høyere enn 140 mmHg. For eksempel er det gjennomsnittlige systoliske blodtrykket til nordmenn over 80 år omtrent 160 mmHg, og også for personer i 60- og 70-årene er snittet omtrent 150 mmHg. Høyt blodtrykk øker risikoen for hjerte- og karsykdom som hjerneslag og hjerteinfarkt betydelig, og også de eldste har god effekt av blodtrykkssenkende behandling. I en uttalelse som publiseres i desemberutgaven av Blood Pressure gir ei internasjonal gruppe ledet av norske blodtrykkseksperter seks punkter med anbefalinger for blodtrykksbehandling hos personer eldre enn 65 år.

Hvor intensiv behandling?

Det er solid dokumentasjon for å si at et systolisk blodtrykk høyere enn 160 mmHg hos eldre generelt bør senkes ned til et nivå mellom 140 og 150 mmHg. Dette gjelder også for fysisk spreke eldre over 80 år. For fysisk spreke eldre mellom 65 og 80 år anbefales det å senke høyt blodtrykk til under 140 mmHg dersom de tåler behandlingen godt. Evidensgraden for dette tredje punktet er noe svakere enn for de to første.

Generelt sett anbefaler ekspertgruppa at blodtrykksenkende behandling kun bør gis til veldig gamle personer dersom de er spreke for alderen og har høyere systolisk blodtrykk enn 160 mmHg. For mer skrøpelige eldre bør eventuell blodtrykksbehandling vurderes på individuell basis og ses i sammenheng med andre sykdommer, og effekten av behandlingen må følges opp nøye. Atrieflimmer, koronarsykdom og hjertesvikt kan ha betydning for hvilke blodtrykkssenkende medisiner som bør foreskrives og hvor intensiv behandling pasientene bør få, og nedtrapping eller full stopp av blodtrykksbehandlingen kan være aktuelt for svært syke. Generelt sett er indikasjonen for å innlede blodtrykkssenkende behandling sterkere for eldre som også røyker eller har flere andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, som diabetes, høyt kolesterol eller skader på hjertet.

Alle de ulike typene blodtrykksmedisiner kan anbefales også for eldre. Det vitenskapelige grunnlaget for disse anbefalingene er svært godt. Hos personer som har høyt systolisk blodtrykk uten samtidig høyt diastolisk blodtrykk, kan vanndrivende legemidler og kalsiumblokkere være å foretrekke. Det siste punktet i ekspertenes anbefalinger går ut på at det bør vurderes om en person som tåler blodtrykkssenkende behandling godt skal fortsette behandlingen også etter at vedkommende har fylt 80 år.

LES OGSÅ:

Hvor langt ned bør høyt blodtrykk medisineres?

Leave a reply