En rekke studier fra vestlige land har vist at blodtrykket på befolkningsnivå er lavere nå enn for noen tiår siden. Disse studiene har imidlertid ikke hatt data der man kan følge personer fra ung alder og til de blir gamle. Tromsøundersøkelsen har blitt gjennomført i fem omganger mellom 1979 og 2008, og data derfra gir et ideelt utgangspunkt for å studere nettopp dette. Det har forskere fra universitetet i byen nå gjort, og oppdaget blant annet at blodtrykket ikke øker med alderen for de som er født senere enn 1950.

Data fra 37 973 personer som har deltatt i en eller flere av de fem siste Tromsøundersøkelsene ble analysert i studien. Forskerne inkluderte personer født mellom 1905 og 1977, og fra 1979 (Tromsø 2) til 2008 (Tromsø 6) sank gjennomsnittblodtrykket vesentlig for begge kjønn og i alle aldersgrupper mellom 30 og 89 år. Eksempelvis var det systoliske blodtrykket gjennom perioden redusert med henholdsvis 10,6 og 4,5 mmHg blant 40–49 år gamle kvinner og menn. Reduksjonene har gjennomgående vært større for kvinner enn for menn i alle aldersgrupper.

– En 40-årig kvinne i dag er veldig mye sunnere enn en 40 år gammel kvinne på 70-tallet. Færre røyker, og man er mer fokusert på en sunn livsstil, med mer fokus på trening, mer frukt og grønt og mindre salt i kostholdet, sier førsteforfatter Laila Hopstock i en sak publisert på hjemmesidene til UiT.

Videre viste undersøkelser av personer som har fått blodtrykket målt i flere av Tromsøundersøkelsene at blodtrykket øker med alderen for personer som er født før 1950, men ikke for personer som er født senere. De siste tiårene har det vært et økt fokus på å forebygge og behandle høyt blodtrykk med blodtrykkssenkende medisiner, men forskerne så at blodtrykket på befolkningsnivå sank like mye blant personer som hadde lavt blodtrykk i utgangspunktet som hos de med høyere blodtrykk. Dermed kan de konkludere med at årsaken til at blodtrykket vårt har sunket ikke bare er mer effektiv behandling, men sannsynligvis i stor grad skyldes at vi lever sunnere nå enn for få tiår siden.

Les mer om studien hos UiT Norges arktiske universitet: Tromsøværingen har fått lavere blodtrykk

Leave a reply