Blodtrykket synker selv om BMI øker

Nye funn fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag støtter hypotesen om at noen kan ha fedme uten at det går utover helsa.