Folkehelseinstituttet omtaler i dag resultatene fra verdens største blodtrykksstudie, som ble publisert i The Lancet i november. Studien omfatter nesten 1500 enkeltstudier fra til sammen 174 land, hvor blodtrykket til over 19 millioner personer eldre enn 18 år er målt i perioden mellom 1975 og 2015. Inkludert i studien er også resultater fra nesten 20 norske kohorter, deriblant fem utgaver av Tromsøundersøkelsen, tre utgaver av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Helseundersøkelsen i Hordaland, og øvrige befolkningsgrupper fra Cohort of Norway (CONOR).

Beregningene viser at 1,13 milliarder mennesker i verden hadde høyt blodtrykk (minst 140/90 mmHg) i 2015. Det er nesten dobbelt så mange som i 1975. Likevel var andelen menn med høyt blodtrykk i alders-standardiserte analyser redusert fra 29,5 % til 24,1 % %, mens den samme andelen var redusert fra 26 % til 20,1 % for kvinner. Økningen i antall personer med høyt blodtrykk er dermed en konsekvens av at det har blitt flere mennesker i verden og at befolkningen er eldre.

I 1975 var blodtrykket høyest i høyinntektsland i Vesten, men i 2015 var befolkningene i de samme landene blant de som hadde lavest blodtrykk. UNIKARD har tidligere omtalt to studier fra henholdsvis Tromsøundersøkelsen og Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, som viser at blodtrykket i den norske befolkningen er lavere i dag enn for få tiår siden.

– Studien viser at den positive utviklingen ikke bare er en norsk trend, men at det skjer i alle rike land, sier Inger Ariansen, forsker ved Folkehelseinstituttet. I saken publisert på nettsidene til Folkehelseinstituttet antyder hun at både gunstige kostholdsendringer, bedre medisinering og det at flere med høyt blodtrykk oppdages tidlig kan ha æren for nedgangen.

Inger Ariansen er en av 15 norske helseforskere som deltar i det internasjonale nettverket NCD Risk Factor Collaboration, som har gjennomført den nye studien. Nettverket tilbyr grundig og presis informasjon om de viktigste risikofaktorene for livsstilssykdommer. De 14 andre norske forskerne i nettverket er Sidsel Graff-Iversen (Folkehelseinstituttet), Steinar Krogstad, Lars Vatten, Imre Janszky, Lars Erik Laugsand og Abhijit Sen (NTNU), Ulf Ekelund, Sigmund A. Anderssen, Elin Kolle og Jostein Steene-Johannessen (Norges idrettshøgskole), Ellisiv B. Mathiesen og Tom Wilsgaard (UiT Norges arktiske universitet), Espen Bjertness (Universitetet i Oslo) og Lars Bo Andersen (Høgskulen i Sogn og Fjordane).

LES OGSÅ:

Blodtrykket synker uten medisiner

Blodtrykket synker selv om BMI øker

Leave a reply