Både kondisjonstrening og styrketrening kan bidra til å senke høyt blodtrykk. Under styrketrening øker imidlertid både det systoliske og diastoliske blodtrykket, noe som gjør at enkelte vegrer seg for tung styrketrening av frykt for farlige blodtrykksøkninger. En vanlig anbefaling er derfor å heller løfte flere repetisjoner med lavere vektbelastning. Nå viser imidlertid en studie av friske menn at trening til utmattelse er forbundet med større blodtrykksøkning når man løfter mange repetisjoner, i alle fall dersom man ikke holder pusten mens man trener.

Tretten menn med normalt blodtrykk gjennomførte to utmattende styrkeøkter med beinspark (en øvelse for lårmuskulaturen) med 48 timers mellomrom. Den ene økta bestod av fire sett med en belastning mennene klarte å løfte fire ganger (4RM), mens den andre økta bestod av fire sett med en belastning de klarte å løfte 20 ganger (20RM). Rekkefølgen på de to treningsøktene var tilfeldig fordelt blant mennene, som ble instruert til å puste jevnt mens de løftet vektene.

Gjennomsnittsblodtrykket til mennene ved hvile var 126/77 mmHg. Blodtrykket økte til 154/99 mmHg som følge av trening med de tunge vektene, mens det økte til hele 203/126 mmHg på slutten av settene med flere repetisjoner med lettere vekter. Faktisk var blodtrykket det samme etter fire repetisjoner med 20RM-vekter som etter fire repetisjoner til utmattelse. Videre økte blodtrykket fra første til siste sett under økta med 20RM-vekter, mens det ikke økte fra sett til sett da mennene trente med 4RM-vekter. Også mengden blod hjertet pumpet ut i kroppen hvert minutt og melkesyrenivåene var høyest ved trening med 20 repetisjoner.

Forskerne konkluderer med at blodtrykksresponsen under styrketrening er mer avhengig av varigheten på et sett enn tyngden på vektene som løftes. Funnene indikerer at personer som ønsker å kontrollere blodtrykket under styrketrening heller bør øke vektbelastningen og ta færre repetisjoner enn å ta mange repetisjoner med lettere vekter.

Leave a reply