En av tre voksne har høyt blodtrykk, og inntil 20 % vet det ikke selv fordi de har normale målinger når de sjekker blodtrykket hos legen. Slik maskert hypertensjon kan oppdages ved å bruke utstyr som måler blodtrykket automatisk en rekke ganger med jevne mellom i løpet av døgnet, og en ny studie fra Oslo viser at risikoen for maskert høyt blodtrykk er markant forhøyet i voksen alder for menn som hadde høye blodtrykksmålinger da de var inne til sesjon før den militære førstegangstjenesten.

100 unge menn som deltok i fem ulike studier ved Oslo universitetssykehus få år etter at de hadde vært inne til sesjon på 1990-tallet ble inkludert i denne nye oppfølgingsstudien. 72 av deltakerne målte et blodtrykk som var 140/90 mmHg eller høyere på sesjonen. Oppfølgingsstudien ble gjennomført i snitt 17,4 år etter de første blodtrykksmålingene. På dette tidspunktet hadde 40 av de 100 mennene maskert høyt blodtrykk, og 85 % av dem hadde fått målt høye blodtrykksverdier på sesjonen. Faktisk var høyt blodtrykk på sesjonen den eneste faktoren som uavhengig kunne forutsi maskert hypertensjon blant mennene.

Hvert år dør nesten 10 millioner mennesker i verden som en følge av høyt blodtrykk, noe som understreker betydningen av å fange opp flere av de som er rammet. I dag anbefales det å undersøke personer nærmere for maskert hypertensjon dersom de har målinger høyt i normalområdet ved vanlige blodtrykksmålinger hos legen. I denne studien hadde bare ti av de 40 mennene med maskert høyt blodtrykk kontormålinger i det øvre normalområdet, og målingene fra sesjonen gav dermed en bedre indikasjon på risikoen. Forskerne mener funnene kan tyde på at målinger som gjennomføres under andre og potensielt mer stressende forhold enn vanlige målinger hos legen kan være bedre egnet til å forutsi risikoen for maskert høyt blodtrykk. Samtidig viser studien verdien av å benytte blodtrykksmålinger i ung alder til å forutsi hvem som er i risikosonen for maskert hypertensjon.

Leave a reply