Høyt blodsukker hos kritisk syke pasienter øker sjansen for infeksjon og død. Ved for høyt blodsukker behandles pasienten med insulin. Når blodsukkeret senkes ved hjelp av insulin er det viktig å ha god kontroll på blodsukkeret da et for lavt nivå også kan skade pasienten.

I dag kontrolleres blodsukkeret vanligvis ved hjelp av regelmessige blodprøver. Ulempen med dette er at man ikke har kontroll på hva som skjer mellom målingene. Hos kritisk syke pasienter der blodsukkeret svinger veldig, vil det være av stor betydning å vite hva som skjer mellom målingene. Dersom blodsukkeret blir for lavt eller for høyt kan resultatet være at pasienten dør. Forskere ved NTNU har på bakgrunn av dette utviklet en ny sensor som skal gi kontinuerlig informasjon om blodsukkernivået.

I dette blogginnlegget møter vi Nicolas Elvemo, leder for selskapet GlucoSet, som NTNU har opprettet for å kommersialisere teknologien. Han forteller om den nyutviklede metoden som kan bidra til å redusere dødelighet når den kommer ut på markedet.

Du kan også se mer om dette prosjektet i Schrödingers katt og på Gemini.no.