Dimetylglycin dannes av et enzym som også har tett forbindelse med dannelsen av VLDL-kolesterolpartikler. Det er vist at høye nivåer av VLDL-kolesterol i blodet fører til avleiring av fett på innsida av blodåreveggen (aterosklerose), og tidligere har man også sett en sammenheng mellom økte nivåer av dimetylglycin og forekomsten av hjerteinfarkt hos pasienter med stabil koronarsykdom.

Forskere i Bergen undersøkte nylig om nivået av dimetylglycin i blodplasma kan gi en indikasjon på risiko for dødelighet hos pasienter med koronarsykdom. Nesten 8.000 pasienter deltok fra to uavhengige pasientgrupper – 3.733 hadde vært gjennom hjerteinfarkt, mens 4.156 hadde mistenkt stabil hjertekrampe (angina pectoris). Pasientene med hjerteinfarkt ble fulgt i sju år, og 20,7 % av disse pasientene døde i løpet av oppfølgingsperioden. Hjertekrampepasientene ble fulgt opp etter 4,7 år, og innen da hadde 7,4 % av pasientene omkommet. Litt over halvparten av dødsfallene var direkte relatert til hjerte- og karsykdom i begge gruppene.

Det viste seg at høye dimetylglycin-nivåer i blodet var sterkt relatert til dødeligheten. Dette gjaldt for begge pasientgruppene, og sammenhengen med økt risiko var enda større da forskerne så på dødsfall direkte relatert til hjerte- og karsykdom. Den fjerdedelen av pasientene med høyest nivåer av dimetylglyclin hadde nesten doblet risiko for å dø som følge av hjerte- og karsykdom sammenlignet med den fjerdedelen som hadde lavest nivåer, og sammenhengen var uavhengig av tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.

Studien kan ikke si noe sikkert om assosiasjonen skyldes økt produksjon eller redusert nedbryting av dimetylglycin, eller om stoffet er skadelig i seg selv. Forskerne kan uansett konkludere med at dimetylglycin kan ha potensial for å bli brukt som en risikomarkør for dødelighet blant pasienter med koronarsykdom. Det viktigste er likevel at funnet kan gi nye teorier om hittil ukjente mekanismer for hvorfor hjerte- og karsykdom oppstår.

Leave a reply