I 2011 advarte European Medicine Agency mot p-piller som inneholdt gestagenene desogestrel, drospirenon eller gestodene, og fra og med 2013 anbefalte de andre typer kombinasjonspiller. Grunnen var flere forskningsrapporter som viste at kvinner som brukte piller med disse virkestoffene hadde økt risiko for blodpropp. Forskning.no skrev nylig om ny nordisk forskning som indikerer at advarslene har bidratt til å endre bruken av p-piller blant norske kvinner, men ikke i like stor grad som i Danmark.

– Studiene fra de nordiske landene som viser sammenheng mellom gestagen og blodpropp, ble utført nettopp i Danmark. Derfor har dette fått større oppmerksomhet i Danmark, og legene har endret foreskrivingspraksis langt raskere enn i Sverige og Norge, sier professor Finn Egil Skjeldestad ved UiT Norges arktiske universitet i saken.

I Finland utgjorde kombinasjonspiller med de nevnte gestagenene nesten all p-pillebruk før 2011. Likevel har ikke finnenes prevensjonsbruk endret seg etter dette, ifølge Skjedestad.

– Kunnskapen om sammenhengen mellom gestagenkomponenten i p-pillene og blodpropp har vært like mye diskutert i Finland som de øvrige landene, men i Finland har dette ikke fått noen effekt i foreskrivingspraksis.

Leave a reply