Atrieflimmer er den vanligste formen for hjerterytmeforstyrrelse. Personer med atrieflimmer har femdoblet risiko for hjerneslag. Faktorer som blant annet alder, høyt blodtrykk og diabetes er allerede identifisert som risikofaktorer for atrieflimmer.

Tidligere har atrieflimmer blitt grundig studert i forbindelse med hjertesvikt, høyt blodtrykk og akutt hjerteinfarkt. Det er derimot få studier som har sett på sammenhengen mellom venøs blodpropp og fremtidig atrieflimmer.

Forsker Erin Mathiesen Hald forteller her om en studie hvor man har sett på blodpropp i legger og lunger som risikofaktor for fremtidig atrieflimmer. I denne studien ble 29 974 deltakere fra Tromsøundersøkelsen (1994-1995, 2001-2002, 2007-2008) inkludert. Resultatet fra studien viste at personer som hadde hatt blodpropp i legg eller lunge hadde økt risiko for atrieflimmer sammenliknet med dem som ikke har hatt blodpropp.