Når musklenes evne til å ta opp oksygen avtar, øker den anaerobe, ikke-oksygenavhengige, metabolismen. Dette fører til økt produksjon og opphopning av melkesyre, laktat, i blodbanen. Tidligere studier har vist tegn på økt anaerob metabolisme og økte laktatkonsentrasjoner hos pasienter som nylig har gjennomgått en koronar-bypass med hjerte-lungemaskin. Nå har norske forskere publisert resultater som viser at dette ikke henger sammen med redusert evne til å ta opp oksygen fra blodet.

14 pasienter med stabil angina og uten aktivitetsbegrensninger ble testet i studien. Både rett før og morgenen etter koronar-bypass-operasjonen gjennomførte pasientene en lett test der de satt i en stol med den ene foten i en sko som var forbundet med en ergometersykkel via ei lett aluminiumstang. Pasientene rettet ut beinet slik at pedalene begynte å gå, og fortsatte å bevege beinet med en frekvens på 50–60 spark i minuttet. Hver test varte i tre minutter, og pasientene gjennomførte til sammen fire tester på ulike lette belastninger.

Laktatkonsentrasjonen i blodet var signifikant økt etter kirurgi både ved hvile og under arbeid. Også forskjellen mellom laktatnivåene i arteriene og venene økte, noe som signaliserer økt laktatproduksjon og anaerob metabolisme i skjelettmuskulaturen. Dette gjaldt både i hvile og under treningstestene, og etter operasjonen var laktatkonsentrasjonen omtrent dobbelt så høy i det venøse som i det arterielle blodet.

Etter operasjonen var hemoglobinkonsentrasjonen i blodet redusert, mens metningen av oksygen (andelen hemoglobin bundet til oksygen) var opprettholdt. Dette innebærer at den totale oksygenmengden i blodet var lavere etter operasjonen. Blodstrømmen til beinet endret seg ikke signifikant fra før til etter operasjonen. Etter operasjonen ble en høyere andel av oksygenet i blodet tatt opp av muskulaturen, noe som gjaldt både i hvile og aktivitet. Dette viser at det ikke er redusert evne til å ta opp oksygen i muskulaturen som øker den anaerobe metabolismen etter er koronar-bypass, men at det heller skyldes redusert tilførsel av oksygen til vevet. Disse funnene støttes av at forskjellen i laktat mellom arterier og vener hang sammen med lavere partialtrykk av oksygen i venene etter operasjonen. Lavt partialtrykk av oksygen i muskulaturen gjør det umulig for musklene å produsere tilstrekkelig energi kun fra aerob metabolisme.

Resultatene viser at nyopererte hjertepasienter skiller seg fra unge, friske personer, som kan øke ekstrasjonen av oksygen fra blodet tilstrekkelig til å opprettholde aerob metabolisme også ved blodmangel. Dette kan ifølge forskerne henge sammen med at hjertepasienter, som ofte er inaktive, har lavere tetthet av små blodårer (kapillærer) rundt muskulaturen, og dermed redusert evne til å ta opp oksygen fra blodet.

Studien indikerer at å begrense blodtapet under koronar-bypass kan være viktig for redusere anaerob metabolisme i skjelettmuskulaturen hos pasientene etter operasjonen. Forskerne understreker at denne studien ble utført på stabile angina-pasienter med lav risiko, og at implikasjonene muligens vil være enda større for pasienter med mer alvorlig sykdom.

Leave a reply