Røykere hadde større diameter enn ikke-røykere både i retinas arterier og vener, uavhengig av andre faktorer som kan påvirke sammenhengen. Personer med høye nivåer av det gode HDL-kolesterolet hadde derimot trangere arterier og vener i netthinnen enn personer med lavere nivåer. Høy alder og høyt systolisk blodtrykk var også koblet til mindre diameter, men bare i arteriene.

– Dermed bekrefter studien tidligere kjente sammenhenger mellom risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og diameteren til blodkar i retina. I tillegg fant vi en aldersuavhengig sammenheng mellom større diameter i retinas vener og kalkulert 10-årsrisiko for iskemisk hjertesykdom, sier førsteforfatter Dragana Drobnjak.

Resultatene stammer fra ei gruppe deltakere fra Inter99-studien, som inkluderte digitale fotografier av øyebunnen til flere tusen dansker mellom 30 og 60 år. Alle 908 som ble inkludert i denne nye analysen, som er ledet av forskere ved Senter for øyeforskning i Oslo, ble valgt ut på bakgrunn av at de hadde høy risiko for hjerte- og karsykdom. Forskerne koblet informasjonen om deltakerne til det danske dødsårsaksregisteret.

Analyser justert for alder, kjønn og blodtrykk viste at den tredjedelen som hadde størst diameter i venene på netthinna hadde dobbelt så høy risiko for å dø innen 2014 som tredjedelen som hadde minst diameter. Da forskerne justerte videre for røyking, forsvant imidlertid sammenhengen. For diameteren til arteriene fant ikke forskerne noen sammenheng med dødelighet.

– Heller ikke risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom var uavhengig knyttet til diameteren av blodkarene. Tidligere studier på områder har vist ulike resultater og er samtidig gjennomført på såpass ulike måter at vi oppfordrer til å gjennomføre en større studie med lengre oppfølgingstid, sier Drobnjak.

Leave a reply