– Resultatene kan brukes til å identifisere hasteinnlagte pasienter som sannsynligvis blir liggende lenge på sykehuset og som kanskje trenger mer intensiv behandling, konkluderer forskerne i tidsskriftartikkelen om studien, som er publisert i European Journal of Heart Failure.

Seks dager lenger

Prohormonet til B-type natriuretisk peptid (proBNP) produseres i hjertet som en respons på økt strekk i hjertemuskelcellene, og spaltes til B-type natriuretisk peptid (BNP) og N-terminal del av proBNP (NT-proBNP). Høye nivåer av disse markørene er en indikasjon på hjertesvikt. Forskerne hadde NT-proBNP-verdier for 1040 pasienter som ble lagt inn med kliniske tegn og symptomer på hjertesvikt mellom 2005 og 2011, mens BNP-nivåene var målt hos 1938 pasienter som ble lagt inn mellom 2011 og 2013. Nivåene av begge de to markørene hang tett sammen med hvor lenge pasientene ble værende på hjerteavdelingen.

Mens den femtedelen av pasienter som hadde høyest nivåer av NT-proBNP i gjennomsnitt ble på sykehuset i 9,8 dager, kunne femtedelen med lavest nivåer skrives ut allerede etter fire dager. For BNP var de tilsvarende tallene henholdsvis 9,4 og 3,3 dager. Også etter justering for pasientenes alder var nivåene av begge de to markørene svært godt egnet til å forutsi lengden på sykehusoppholdet.

Økt dødelighet

Videre viste forskerne at 85 % av pasientene med høyere NT-proBNP-nivåer enn 390 pmol/l ble værende på sykehuset i mer enn fire dager, mens det samme gjaldt 78 % av pasientene med høyere BNP-nivåer enn 115 pmol/l.

Høye NT-proBNP-nivåer var også tett koblet til dødelighet. Den fjerdedelen av pasientene som hadde høyest nivåer ved innleggelse hadde omtrent seks ganger høyere risiko for å dø innen 2013 sammenlignet med pasientene med lavest nivåer. Også pasientene med nivåer i midtsjiktet hadde økt dødelighet sammenlignet med de som hadde de laveste NT-proBNP-nivåene. Ettersom BNP kun ble målt fra 2011, analyserte ikke forskerne dødeligheten for denne markøren.

Leave a reply